Ako udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví?

Ako udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví?

21. ročník medzinárodnej konferencie Age Management SALON 2024

18. apríl 2024

Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava

Čo je to age management?

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje: priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu.

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší 21. ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON

„Aj tento rok pripravuje v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.“ Hovorí Ilona Hegerová.

„Do Kresla pre hosťa sme pozvali profesorku  Barbaru Ukropcovú, ktorá pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a koordinátorka klinických štúdií. Porozprávame sa s ňou o účinkoch cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.“ Dopĺňa PaedDr. Ilona Hegerová, riaditeľka SAAM, predsedkyňa rady AM

Viac informácií tu: https://www.agemanagement.sk/salon/

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať