Ako správne používať FFP2 respirátory

Nariadi štát všetkým mužom oholiť sa „na hladko“? Pokiaľ má chlap strnisko, respirátor FFP2 je zbytočný!

Keď prechádzaš peklom, nezastavuj sa!

Dnes som vnímala u ľudí VEĽA ZLOSTI A HNEVU. Zaujímavé je pozorovať, ako to ľudia majú rôzne. Jeden má strach, že nebude zaočkovaný, druhý vníma strach z toho, že možno bude musieť byť zaočkovaný. Jeden cíti radosť, že je po teste negatívny, druhý škrípe zubami a cíti sa ako znásilnený, že na test musí ísť. Kým prvý ešte aj na ulici športuje s rúškom na tvári a oblúkom obchádza ďalších ľudí, druhý sa vznáša prázdnou ulicou s odhalenou tvárou slobodne ako vták …

Už ma neberú diskusie, či sa malo alebo nemalo celoplošne testovať.

Viem, že testovanie má MEDICÍNSKY A PRÁVNY ROZMER. Presvedčenie, že akýkoľvek test nám poskytne „záruku“ o tom, že sme zdraví, je ILÚZIA, pretože už o niekoľko minút to môže byť inak. Nezanedbateľné je, akým spôsobom a na základe čoho sa vykonávanie testov realizuje. Pri takýchto situáciách sa riadim nielen vnútorným pocitom , ale ak o právnik aj tým, čo sa ešte stále nazýva právny poriadok, aj keď za posledný rok sa z neho stal trhací kalendár. Aj keď sa snažím držať v strede, dnes som preto aj ja pocítila hnev.

Pre tých, ktorí ešte dokážu vnímať, také MALÉ PRÁVNE OKIENKO:

Máme tu nové x – té uznesenie vlády SR s povinnosťami od 3. marca 2021, ktoré stanovuje povinnosti radovým občanom.

Podľa Čl. 13 Ústavy SR platí: Povinnosti možno ukladať:

  1. a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
  2. b) medzinárodnou zmluvou […] ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
  3. c) nariadením vlády.

Uznesenie vlády SR sa tu teda nespomína. 

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky explicitne uvádza zoznam predpisov, ktoré sú všeobecne záväzné. Uznesenie vlády SR je záväzné len pre (určitých) adresátov vo vnútri štátnej správy, nie však mimo nej. UZNESENIE VLÁDY SR TEDA NIE JE ZÁVÄZNÉ NAPRÍKLAD PRE BEŽNÉHO OBČANA. Ale vyzerá to tak, že u nás je od istého času všetko možné.

Podľa uznesenia vlády č. 123 z 28.2.2021, časti B.1 tohto uznesenia, bodu 15 (cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,), podbodu 15.2. došlo opätovne k sprísneniu možnosti chodenia DO PRÍRODY a podľa časti E, E.9 sa ukladá hlavnému hygienikovi zaviesť povinnosť NOSIŤ RESPIRÁTOR FFP2 (s výnimkami) od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a v hromadnej doprave a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem domácností).

Aj keď sme aktuálne podľa Covid automatu v okrese Bratislava len v III. stupni varovania, niekto rozhodol, že ak je 20 okresov v čiernej farbe, je v IV. stupni celé Slovensko.

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-23-02-2021-okresy-automat

A čo teda platí pre IV. stupeň varovania?

Od 3.3. 2021 je možné ísť do prírody len s negatívnym testom alebo len zaočkovaný 2. dávkou vakcíny alebo po prekonaní choroby s potvrdením.

Ako správne používať FFP2 respirátory?

Už z logiky veci vyplýva, že medzi povinnosťou preukázať sa testom na to, aby sme mohli ísť do prírody je VYBOČENIE Z PRINCÍPOV ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD, pretože medzi zvoleným prostriedkom (zákaz vychádzania) a sledovaným legitímnym cieľom (ochrana života a zdravia) musí existovať racionálna väzba. Tí, ktorí toto spustili, aj tí, čo sa na tom podieľajú, by mali vrátiť diplom z práva, ale to by museli mať sebareflexiu.

A ten respirátor v interiéroch až od 15.3.2021 – prečo až odvtedy? Aby sme stihli všetci nakúpiť? Kto z toho bude mať prospech?

Vie vôbec verejnosť, na čo sa pred pandémiou používal tento typ respirátora? Na ochranu dýchania osoby pred malými časticami, prioritne prachom. Pre ochranu osoby pri práci s biologickým materiálom je účinný až na úrovni FFP3. Až ten dokáže zachytiť tak malé častice, ako sú spóry plesní a vírusy. Netreba však zabúdať, že takto malé častice sa do tela poľahky dostanú aj cez sliznice oka, preto je nevyhnutné vzduchotesne chrániť aj oči.

A viete o tom, že FFP2 sa nesmie dlhodobo používať?

Citujem zo stránky ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA :

„V čom spočíva výhoda FFP2 respirátorov? FFP2 masky bez  (!) výdychového ventilu poskytujú filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. Používajú sa najmä profesionálnymi skupinami, ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakovaného kontaktu s chorými infekčnými osobami. Tieto masky MAJÚ VŠAK FILTRAČNÚ ŽIVOTNOSŤ A MALI BY SA PO NIEKOĽKÝCH HODINÁCH VYMENIŤ.“

Takže to bude BIZNIS, vážení, budeme nakupovať a meniť respirátory FFP2 jedna radosť.

A prečo sa začali vyrábať s výdychovým ventilom?

Pretože vzduch, ktorý vydychujeme, obsahuje veľké množstvo pary, vnútrajšok respirátoru sa stáva veľmi vlhký, čo znemožňuje riadnemu prúdeniu vzduchu. A tak už po niekoľkých minútach klesá hladina vdychovaného kyslíku v pľúcach až na úroveň 17 %. Preto pre prípad, že máte respirátor FFP2 s ventilom, náš Úrad verejného zdravotníctva (v príspevku z 5. februára 2021) nariaďuje prekryť takýto respirátor ešte aj chirurgickým rúškom. Načo potom respirátor, keď stačí chirurgické rúško??? Technicky vzaté, ČISTÝ NEZMYSEL.

A ešte taká zaujímavosť. Ako správne používať FFP2 respirátory?

Respirátor netesní každému na základe jeho anatómie. Na to, aby respirátor mohol fungovať, musí byť zabezpečená úplná priľnavosť na tvári. Požadovaná účinnosť respirátora sa dá dosiahnuť u mužov len na hladko oholenej tvári. Preto sa pýtam, ako štát zabezpečí funkciu respirátora u mužskej populácie?  Nariadi vari všetkým mužom oholiť brady a fúzy „na hladko“, tak ako to kedysi tí starší zažili na vojenskej základnej službe?

Pokiaľ má chlap čo i len malé strnisko, respirátor je zbytočný. Navyše, ak sa má dosiahnuť úplná priľnavosť, nie je možné sa doširoka usmiať, inak na tvári vznikajú mimické nerovnosti, vznikajú medzery a tým pádom stráca opodstatnenie. Takže čo príde v ďalšej fáze, nariadenie zákazu sa usmievať ?

Špecifikácie respirátorov si môžete sami naštudovať napr. na takýchto stránkach predajcov a výrobcov.

https://www.uvex-safety.sk/sk/vedomosti/normy-asmernice/masky-na-ochranu-dychacich-organov/vysvetlenie-tried-ochrany-ffp/

Nedávno som sa potešila, že významní právnici sa prebúdzajú a naberajú odvahu.

Vyše 140 SUDCOV A ADVOKÁTOV sa zmohlo na to, že adresovali list ministerke spravodlivosti, že DOŠLO K ZÁSADNÝM PORUŠENIAM PRINCÍPOV PRÁVNEHO ŠTÁTU. Dnes to už píšem na priamo, najmä pre tých, ktorí si myslia, že to, čo sa tu deje, je v súlade s právnym poriadkom. NIE JE. Ale chápem, že každý má iné vedomosti, iné osobné, rodinné a pracovné možnosti, navyše, každý má iné presvedčenia, ktoré sa formovali v jeho rannom detstve a tie ovplyvňujú jeho pocity a potrebu niesť za niekoho a niečo zodpovednosť.

A tak každému vonkajší svet ukazuje, ako na tom je, práve cez situácie, ktoré ho tlačia do jemu nepríjemných a diskomfortných rozhodnutí.

Preto som si uvedomila, že môj chvíľkový hnev je iba zástupná emócia, je to OBRANNÝ POCIT, za ktorým sa skrýva ďalšia emócia. Za hnevom a zlosťou môže byť smútok , strata, bolesť, odmietanie, zúfalstvo, sklamanie, … ale hlavne STRACH.

U mňa to bol pocit ODMIETANIA SITUÁCIE TAKEJ, AKÁ JE. Keď som si to uvedomila, hnev sa rozplynul a prišla odpoveď pre mňa a možno aj pre iných, ktorí sa cítia podobne. Odmietame realitu, cítime sa manipulovaní, obmedzovaní, priam väznení? To my sami sa odmietame, manipulujeme, obmedzujeme či väzníme v našej mysli.

Hovorí sa, že keď prechádzaš PEKLOM, nezastavuj sa.

Keď sa však zastavíme sami v sebe, zhlboka sa nadýchneme, uvedomíme si, že to, kde sa nachádzame, je výsledkom tvorby vlastnej reality. Zrazu rozpoznávame, že to, čo prežívame vo vnútri, čo vnútorne tvoríme, čím žijeme, práve to sa nám potom v živote deje. Iba my to môžeme zmeniť. SLOBODA JE VNÚTORNÝ STAV, ktorý môžeme rozpoznať hlboko v nás.

Záverom želám OTVORENÚ MYSEĽ vnímanie druhých ľudí s REŠPEKTOM a hlavne pevné ZDRAVIE.

Zora Vypušťáková, právnička a manažérka, ale aj autorka a transformačná koučka zaoberajúca sa etikoterapiou

Hľadáte si prácu?

Mohlo by vás zaujímať