Ako skutočne tvoriť mier? Veď sme predsa všetci JEDNO. Dosť bolo boja. Ja si vyberám MIER.

Ako skutočne tvoriť mier?

Krušné časy z nás robia lepších ľudí. Nachádzame možnosti, ktoré sme dovtedy nevideli. Chceme žiť v pokoji, rovnováhe a šťastí, a tak by to malo byť. No cesta, ktorou kráčame, sa častokrát ukazuje inak.

Prečo je to tak?

Z môjho uhla pohľadu je život úplne jednoduchý. Princípy jednoduchosti mi ukazujú, kto je tvorca a kto je správca všetkého vytvoreného. Je ním život samotný, na drobnejšie je to stvoriteľ – zdroj – existencia – vesmír – boh. Všetky tieto atribúty smerujú k jednému.

Naučiť sa spolupracovať so životom na základe cesty najmenšieho odporu a zmierenia. Všetky riešenia na problémy, ktoré si myslíš, že máš, budú vyriešene tým najsprávnejším spôsobom.

Nemôžeš mať pokoj, myslím ten vnútorný pokoj, keď so sebou bojuješ.

Bojuješ s mysľou – egom – rozumom. Bojuješ so ženou, mužom, deťmi či rodičmi. Bojuješ s vládou, nariadeniami či prikázaniami. Bojuješ s dokazovaním svojej pravdy, a to ťa vždy bude vyčerpávať.

Tvoj odpor k čomukoľvek ti neukazuje možnosť, ako vyriešiť tieto veci cestou najmenšieho odporu a posunu seba na svojej životnej ceste.

Prijatie je aktívny čin, ktorým sa meníme a nazeráme tak na život z iných úrovní. Odpor je neprijatie a znižovanie alebo zotrvávanie v danej úrovni vedomia.

Naoko sa to môže javiť, že máme prijať všetko, čo by znamenalo akceptáciu so všetkými zverstvami a chorými vecami, ktoré sa dejú vôkol nás.

Prijatie znamená zmieriť sa s dianím, ktoré sa deje mne a nikomu inému. To, ktoré sa ma osobne týka, rozčuľuje ma, vyhadzuje z rovnováhy.

Prijatím zodpovednosti za to, čo sa mi deje, ukazujem životu svoju múdrosť a pokoru, že to, čo ma hnevá a rozčuľuje, je len nepochopením toho, prečo som si to do života pritiahol.

Zmierenie nastáva prijatím zodpovednosti a následne pochopením danej situácie. Uskutočnením činu zmierenia a prijatím sa stávam pozorovateľom a zároveň aktívnym tvorcom.

Ak by som veci robil bezhlavo a neuvedomoval by som si tým pádom následky svojich príčin. No veľmi dobre viem, že to, čo sa mi deje, je len následkom mojich zámerov a nezvedomených okolností.

Náprava je vždy jednoduchá.

Prijať zodpovednosť za všetko, čo sa mi deje, a vybrať si zmierenie, spoluprácu, radosť či lásku, ktorá má správne atribúty. Bezpodmienečného prijatia, dôvery v život a vzájomnej podpory.

Napravujme svoje vnútorné mentálne a emočné procesy týmto vzorcom a postupne boj zanikne, lebo bojovať chce len ten, kto sa niečoho bojí a nepozná svoju hodnotu. A tá je vždy presne taká istá, akú majú všetci navôkol.

Veď sme predsa všetci JEDNO.

Dosť bolo boja. Ja si vyberám MIER.

Branislav Rybička

Tvorenie a plynutie v jednoduchosti učím v prvom stupni „Rozpoznania skutočnosti“ Veľa vecí prejavujem cez slová, či už hovorené, alebo písané. Pocity a myšlienky, ktoré mnou prúdia mi ukazujú ako veci fungujú a kde sa môžeme posunúť ako civilizácia. Napísal som zopár kníh a budem v tom aj naďalej pokračovať. Baví ma to, teší ma to, dáva mi to energiu, ktorá naplňuje prítomnosť.

Korektúry textu: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

Mohlo by vás zaujímať