Ako si pripraviť životopis, ktorý vám pomôže získať dobre ohodnotenú prácu snov?

Ako si pripraviť životopis bez chýb, vďaka ktorému získate dobre ohodnotenú prácu snov?

Možno sa vám zdá, že článkov o tom, ako si pripraviť životopis, je už toľko, že nieto v tejto oblasti čo inovovať. Opak je pravdou. Tak ako sa vyvíja doba, tak sa menia aj očakávania trhu a potenciálnych zamestnávateľov. Dnes sa budem na tému, ako si pripraviť životopis bez chýb, rozprávať s Viktóriou Slemenskou. Na konci rozhovoru nájdete aj možnosť, ako si nechať  bezplatne poradiť…  Viktória má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Verím, že vás rozhovor inšpiruje.

Viktória, s akými chybami sa najčastejšie v oblasti životopisov stretávate, čo sa týka obsahu?

Na úvod by som rada zdôraznila, že životopis je častokrát jediné prepojenie medzi kandidátom a firmou. Je to dokument, ktorým sa v úvode odprezentujete a pokúsite sa získať svoju prácu snov.

Pri príprave životopisu majte na pamäti, že čokoľvek, čo tam napíšete, môže byť témou rozhovoru počas pracovného pohovoru. Treba si dať záležať, aby všetky informácie boli pravdivé a logicky usporiadané.

Veľkým problémom bývajú, prekvapivo, kontaktné informácie na kandidáta, ktoré sú buď neaktuálne, v zlom formáte, s preklepom, neprofesionálne, alebo dokonca úplne v životopise chýbajú. Telefónne číslo uvádzajte s predvoľbou a použite profesionálny emailový kontakt. Ideálne je, keď prepojíte životopis na svoj LinkedIn, prípadne iné stránky, ktoré chcete s potenciálnym zamestnávateľom zdieľať.

Zle pôsobí, ak vynecháte vzdelanie. Treba napísať univerzitu, fakultu a rok ukončenia. Ak ste vzdelanie nedokončili, napíšte to tam. Ak máte vysokú školu, strednú školu písať nemusíte. Ak máte len stredoškolské vzdelanie, naopak, určite ho spomeňte. Nemiešajte výmenné pobyty medzi vašu univerzitu, aby to zámerne nepôsobilo, že ste študovali na inej škole, než z ktorej máte titul. Výmenné pobyty určite spomeňte, avšak dajte si záležať, aby to bolo rozpísané prehľadne a jasne.

Ako správne usporiadať pracovné skúsenosti v životopise?

Kandidáti častokrát poprehadzujú pracovné skúsenosti. Vždy treba usporiadať pozície od najaktuálnejších po najstaršie, inak sa v tom ťažko orientuje. Nevyzerá dobre, keď neuvádzate časové rozhranie, kedy ste na daných pozíciách pracovali. Ideálne je písať ich vo formáte mesiac a rok, aby recruiter vedel vyrátať, koľko času ste na jednotlivých miestach pracovali. V časti pracovné skúsenosti treba napísať názov zamestnávateľa, názov pozície a miesto výkonu práce. Následne stručne rozpísať, čo bola vaša náplň práce, prípadne, čo ste dosiahli.

V časti jazykové zručnosti buďte konkrétni a napíšte level, ktorý ovládate. Snažte sa vyhýbať dvom hviezdičkám z piatich a podobným ukazovateľom, ktoré nie sú logicky merateľné. Ak jazyk neovládate, nepíšte ho tam a už vôbec si nepíšte úroveň, ktorú ste mali pár rokov dozadu. Životopis treba v čase aktualizovať. Ak sa znalosť jazyka zhoršila, level prepíšte. To isté platí aj o iných zručnostiach, ktoré v životopise uvádzate.

V dnešnej dobe rozhodne spomeňte technické/počítačové zručnosti. Akýkoľvek program, programovací jazyk, CRM systém ovládate, do životopisu napíšte. Nie je potreba napísať všetky, stačí tie, s ktorými ste schopní pracovať. Kurzy, certifikácie, konferencie spomenúť treba, opäť platí, že sa treba zamerať len na tie, ktoré sú relevantné, prípadne vám pomôžu získať pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Radím, aby si kandidáti napísali životopis v angličtine, prípadne jeden v slovenčine a jeden v angličtine. V súčasnosti je veľa manažérov zo zahraničia a určite nepôsobí dobre, ak majú k dispozícii CV, ktorému nerozumejú. Toto, samozrejme, závisí od firmy, prípadne odvetvia. Vždy dajte niekomu životopis prečítať a vypočujte si spätnú väzbu. V neposlednom rade by som kandidátom poradila, aby do životopisu vkladali aj svoju aktuálnu fotografiu, ktorá bude, samozrejme, pôsobiť reprezentatívne. Vďaka tomu si k vám recruiter môže vytvoriť osobnejší vzťah a prepojiť to, čo čítal v CV, ku konkrétnej osobe.

Je dôležitá aj vizuálna stránka? Predsa len, nie každý je grafik. Ako si pomôcť?

Vizuálna stránka životopisu je často rozhodujúcim faktorom, a to najmä v úvode výberového procesu. Netvrdím, že kandidát, ktorý nemá vizuálne zaujímavé CV pozíciu nezíska, ale rozhodne je to faktor, ktorý mu pomôže vyniknúť v dave kandidátov. ( Na vytvorenie životopisu niekedy pomôže aj online šablóna – už ste ju niekedy skúsili? – pozn. redakcie).

Predstavte si, že pracujete ako recruiter, ktorý na zverejnenú pozíciu dostane 50 žiadostí (čo na niektoré pozície vôbec nie je nereálne číslo). Životopisy chcete naozaj všetky prejsť a vyselektovať top kandidátov, ktorých posuniete do procesu. Kandidáti sú často skúsenosťami a vzdelaním veľmi podobní a práve zaujímavo vytvorený životopis im môže výrazne pomôcť, aby v pre-selekcii vynikli spomedzi ostatných uchádzačov.

V dnešnej dobe nie je ťažké pripraviť si vizuálne zaujímavý životopis. Existujú rôzne stránky, kde si môžete vybrať formát, do ktorého vložíte svoje informácie a CV sa vám automaticky graficky upraví. Niektoré sú, samozrejme, za poplatok, avšak táto investícia sa vám po získaní vytúženej pozície vráti. Ak z nejakého dôvodu nechcete podobnú službu využiť, odporúčam pozrieť si rôzne typy CV v prehliadači a po inšpirácii si životopis upraviť sami v programe, ktorý máte k dispozícii.

Vyžadujú ešte firmy motivačné listy? Ak áno, majú aj tieto svoju vlastnú požadovanú štruktúru?

Nerada hovorím všeobecne za všetky firmy a personalistov, keďže toto je veľmi individuálne. Sú spoločnosti, kde sú motivačné listy podmienkou aplikácie a potom sú firmy, kde môžete aplikovať dokonca aj bez životopisu. Vo všeobecnosti by som povedala, že je na kandidátovi, či má záujem list napísať, alebo nie. Ak sa tak rozhodne, radím písať k veci a stručne. Treba zdôrazniť, prečo sa hlásite práve na konkrétnu pozíciu a na základe čoho (skúsenosti, vedomosti, vzdelanie…) myslíte, že na nej uspejete.

Určite nepôsobí dobre, keď je list vopred predpísaný a meníte len názov pozície, na ktorú sa aktuálne hlásite. Sú pozície, kde určite pomôže motivačný list pripojiť. Obzvlášť, ak ide o rôzne tréningové alebo reskillingové programy, prípadne sa recruiterovi na pozíciu prihlásilo viacero relevantných uchádzačov. Pri tomto bode by som poradila, že veľmi dobre pôsobí, ak zvolíte rovnaký dizajn životopisu a motivačného listu, jazyk, v ktorom sú napísané, a ideálne aj rovnaký typ dokumentu.

Ako sa dívate na aktuálne možnosti získania práce pre ľudí po 40-ke – najmä okolo 50-ky?

Dovolím si tvrdiť, že toto je v našej spoločnosti veľmi ťažká téma a je zložité ju poňať len z jedného uhla. Ja by som prirovnala skupinu ľudí po 40-ke/50-ke s čerstvými absolventmi, prípadne mamičkami po rodičovskej dovolenke, keďže všetky narážajú na určite vžité predsudky a musia čeliť rôznym výzvam pri uplatnení sa na trhu práce. Tiež je tu faktor lokality, kde si prácu hľadáte, keďže na Slovensku máme miesta, kde si ani človek v produktívnom veku nevie nájsť uplatnenie podľa predstáv. Tie možnosti tu stále sú, aj keď v obmedzenom množstve, ale treba byť flexibilný.

Ľuďom, ktorí si nevedia nájsť prácu, navrhujem zastaviť sa a pozrieť sa na všetko nezainteresovane a s nadhľadom. Skúsiť nájsť, kde by mohol byť problém. Či je to naozaj práve vek, alebo sú to veci, na ktorých vie zapracovať. Je potrebné si uvedomiť, že doba sa hýbe vpred. Ak niekto nemá záujem napredovať, je možné, že sa nájde práve na mieste, kde sa už uplatniť nedokáže. Treba zrevidovať, či sa potrebujete doučiť cudzí jazyk, prípadne si zlepšiť technické alebo prezentačné zručnosti, naučiť sa pracovať s novým programom, alebo popracovať na medziľudskej komunikácii.

Taktiež sa netreba báť nadväzovať kontakty. Je ťažké vyjsť z komfortnej zóny a napísať niekomu, kto by vás mohol odporučiť alebo vám pomôcť s prípravou na pohovor. Častokrát práve upravenie životopisu môže viesť k pohovoru, kde sa už dokážete odprezentovať a presvedčiť, že ste ten najvhodnejší kandidát na konkrétnu pozíciu.

Netreba sa báť zmeny. Je možné, že pozíciu, na ktorej ste robili niekoľko rokov, už nezískate, to však neznamená, že nemôžete byť úspešný na inej pozícii, v druhej firme alebo dokonca v novom odvetví. Či máte dvadsať, tridsať, štyridsať, päťdesiat, vždy treba mať záujem na sebe pracovať a posúvať sa vpred. Vyžaduje to čas, energiu a sebazaprenie, ale toto sú investície do seba a svojej kariéry.

Nechajte si poradiť…

Viktória Slemenská sa rozhodla, že sa v rámci dobrovoľníckej činnosti bude venovať poradenstvu najmä v oblasti revízie životopisov. Ak si práve hľadáte prácu a chcete sa s Viktóriou prepojiť a dozvedieť sa aj to, ako si pripraviť životopis bez chýb, pošlite mi mail na valachova@40plus.sk. Každý týždeň vyberieme jedného z vás a s Viktóriou vás prepojíme.

Kto je Viktória?

Viktória ukončila vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, s inžinierskym titulom z financií. Počas štúdia absolvovala nielen zahraničné výmenné pobyty vo Francúzsku, Slovinsku, Litve, Portugalsku a v USA, ale navštevovala aj niekoľko predmetov z oblasti HR, ako napríklad: Ľudské zdroje a personalistika, HR v americkej praxi alebo Diversity management. Viac ako 7 rokov pracuje v oblasti ľudských zdrojov, najprv ako HR administrátor v spoločnosti IBM a neskôr ako Recruiter v spoločnosti Accenture. Pôsobením v nadnárodných korporáciách získala skúsenosti s medzinárodným recruitingom a prehľad v pracovnej legislatíve.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať