fbpx

Ak chceme od ľudí, aby využívali svoj potenciál, potrebujú prostredie, kde bude RADOSŤ a nie STRES.

Ako sa zbaviť stresu v práciAko sa zbaviť stresu v práci?

Na základe prieskumu medzi zamestnancami sa zistilo, že až 27 % opýtaných by chcelo pod stromček  „o niečo lepšieho“ šéfa na zníženie stresu v práci. 30 % by si poradilo aj s pomocou finančného bonusu. Bohužiaľ, až 23 % opýtaných by prijalo pomoc odborníka, aby sa naučili lepšie zvládať stres. Na druhej strane, zamestnávatelia by až v 44 % ponúkli finančný bonus a v 31 % dvojtýždenné voľno na kompenzáciu stresu a nechali na zamestnancovi, ako by s nimi naložil. Aby sa vrátil opäť v pohode, schopný ďalej pracovať v tom istom strese. Ako sa zbaviť stresu v práci?

Žiaľ, stres v práci nie je len o našej schopnosti zvládať náročné situácie.

Objem práce, nároční (niekedy aj menej kompetentní) nadriadení, množstvo zbytočnej administratívy a zavádzanie zmien, ktoré nie sú podporené IT a procesnou infraštruktúrou, je frustrujúce natoľko, že naše „coping“ mechanizmy sú nefunkčné.

Je potrebné sa na dôvody vysokého stresu a pracovné prostredie pozrieť komplexne. Z pohľadu funkčnosti a aj z pohľadu emocionálneho prežívania každého z nás. Ak chceme od ľudí, aby využívali  svoj „ľudský kapitál a potenciál“, a tým prispeli k úspechu organizácie, musíme im vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom bude RADOSŤ a nie STRES pracovať. Prostredie, kde sa bude komunikovať otvorene aj o nepríjemných veciach, kde bude bezpečné riskovať a experimentovať, bez znevažujúcich a posmešných komentárov, prípadne fatálnych následkov.

Prostredie, kde sa ľudia budú cítiť prijatí takí, akí sú, a ochota pomôcť bude naozaj úprimná.

PSYCHOLOGICKY BEZPEČNÉ PROSTREDIE nie je o tom, aby sme boli všetci toxicky pozitívni.

Je to prostredie, kde je REŠPEKT a ZODPOVEDNOSŤ na prvom mieste.

Otvorenosť, spoločná vízia a vzájomná podpora je pôdou, v ktorej porastie každý tím. Ďakujem všetkým, ktorí odpovedali aj prostredníctvom komentárov. Vaše myšlienky budú zapracované do ďalších článkov o pracovnom prostredí.

Viac o prostredí psychologického bezpečia v tímoch nájdete na LinkedIn  #psychologickebezpecie.

Zuzana Reľovská

Kouč v oblasti mentálnej odolnosti a líderstva

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Zuzanu som spovedala aj na tému vyhorenie…

 

Mohlo by vás zaujímať