Ako sa vyrovnať so situáciou a zmenami, ktoré prichádzajú s informáciami o vojne? Čo je teraz dôležité?

Ako sa vyrovnať so situáciou a informáciami o vojneZMENY, KTORÉ NÁS ZASKOČIA

Naše životy sú pretkané zmenami. Niekedy vieme, že zmena nastane, no sú momenty, kedy príde náhle a nečakane. Aktuálne môžeme zažívať zmenu, keď sa s ňou nevieme vyrovnať. To spôsobuje úbytok našej energie. Pociťujeme sklamanie, hnev, nie sme v pohode. Môžeme mať problémy s nastavením sa na bežný chod povinností, pociťovať úzkosť a citlivejšie reagovať na svoje okolie.

Ako sa dostať z toho začarovaného kruhu?

Užitočné je položiť si otázky: „Za čo viem v tejto situácii prevziať zodpovednosť?“, „Na čo mám a nemám dosah?“, „Čo je teraz naozaj dôležité?“ a „Kam potrebujem orientovať svoju energiu a čas?“ Tým si začnem uvedomovať svoje reakcie a svoj prístup. Niekto druhý môže zase začať hľadať príležitosti. To je jeden zo spôsobov ako sa posilniť v zmene. Každý si nájde svoj cieľ či zmysel, ktorému venuje pozornosť.

Každý máme na svojom chrbte pomyselné batôžky s genetickou výbavou, výchovou, vzdelaním, hodnotami a presvedčeniam. Z nich vychádzame pri interpretovaní diania okolo nás. Tieto batôžky pôsobia na to ako reagujeme. Keď je to dianie navyše v rozpore s našimi hodnotami, sme akoby paralyzovaní. Vtedy sa potrebujeme častejšie na chvíľku zastaviť a uvedomiť si, čo sa v nás a v druhom deje. Preskúmavať hlbšie potreby, môže priniesť novú energiu a zmenu prístupu.

To, čo vidíme a počujeme môžeme prirovnať k ľadovcu, ktorý vytŕča nad hladinou.

Emócie, ktoré sa vyplavujú majú za sebou skryté vrstvy. Na povrchu hladiny vnímame, ako reagujeme my a naše okolie. Potrebujeme však ísť hlbšie, čo sa za tým skrýva. Nevidíme, čo sa deje u druhého pod povrchom. Tak isto ako druhí nevidia, čo prežívame my. Možno pod maskou pokoja je neistota a strach. V danej chvíli môžeme reflektovať, čo vnímame a porozumieť tomu cez komunikáciu.

Keď sa cítime nepríjemne pri tom, čo sa deje okolo nás, snažíme sa uniknúť od svojich emócií, odstrčiť ich, ignorovať alebo dočasne odvrátiť našu pozornosť. Všetky tieto pokusy necítiť naše emócie a nevnímať emócie druhého sa postupne nabaľujú. Časom sa stávajú sa väčšími až kým nimi nebudeme úplne zaplavení. Ignorovanie pocitov spôsobí, že nebudeme mať dosť energie zvládať neistotu, nepredvídateľnosť a komunikovať s porozumením druhému a situácii.

Jednou z ciest ako je byť vo vzťahu so sebou je dopriať si stretnutia so sebou.

Vnímať svoje emócie, prijať ich a porozumieť tomu, prečo cítim danú emóciu. Držať sa svojich hodnôt, zmyslu, môcť sa o niekoho oprieť, to môže byť môj pevný bod, ktorý mi pomôže zvládať neistoty a nečakané zmeny.  Postupne smerujem k uvedomeniu si, čo môžem a čo nemôžem ovplyvniť, vnášam si pre seba štruktúru, čo a ako urobím.

Pozývam vás na stretnutie/webinár zdarma

Žijeme náročné časy. Poďme sa prostredníctvom webinára  „V oku tornáda“, ktorý organizuje komunita Beelong, zastaviť a reflektovať, ako môžeme zvládať neočakávané udalosti s Janou Bernaťákovou a Zuzanou Kocúrkovou. Termín: 9.3.2022 o 19:30 hod. Webinár je zdarma, aby bol dostupný každému, kto to  potrebuje.

Zuzana Kocúrková

Zuzana Kocúrkova je facilitátor, kouč, mentor a lektor. Pracuje so zmenou v rôznych kontextoch a rozvíja schopnosť flexibilne reagovať na zmeny.

https://fb.me/e/1JM5gnS8H

Mohlo by vás zaujímať