Dobrá mama a dominantný otec, alebo mama sekera a pokojný tato? Ako pôsobí vplyv rodičov na váš temperament…

Ako pôsobí vplyv rodičov na temperament…?

Čo alebo kto má okrem nás samých najväčší vplyv na náš temperament? Rodičia. Ako pôsobí vplyv rodičov na temperament?

Keď sa hlboko zamyslíte a vo svojich spomienkach sa vrátite ku svojim rodičom, čo vidíte?

I po odrátaní štipky sentimentu si na viac ako 90% dovolím tvrdiť, že jeden z týchto obrazov: dobrá mama a dominantný otec, alebo mama sekera a pokojný tato. Je fakt, že k určeniu ich typu temperamentu tieto indície nestačia, no už z tohto sa dá vyčítať, čo vás v detstve ovplyvňovalo a čo pôsobilo na vývin vašej osobnosti.

No a pretože za všetkým hľadaj ženu, hlavné husle hrá/hrala mama.

Bez ohľadu na to, s akým temperamentom ste sa narodili, ak je/bola vaša mama vzťahová (flegmatička alebo sangvinička), prilepilo sa na vás z nej veľa vzťahového.

Tieto prílepky majú svoj význam pre každého, no ak ste výkonový typ (cholerik alebo melancholik), tak ich význam je pre vás a vaše okolie nedoceniteľný. Považovať tzv. soft skills za dôležité totiž nemajú výkonové typy vo svojej temperamentovej výbave. Často ich vnímajú ako málo podstatné a rešpektovať sa ich naučia len z dôvodu, že im to prináša určitú výhodu alebo prospech. Ak vás od malička vzťahová maminka so svojou ženskou energiou, svojim prirodzeným vzťahovým vyžarovaním neustále presviedča/la o opaku, vaše výkonové nastavenie zjemnilapoľudštila. Aj keď si to možno príliš neuvedomujete, do života vám dala neviditeľnú, ale veľmi vzácnu devízu.
Ak je/bola vaša mama výkonová (melancholička, cholerička), jej vyžarovanie bolo celkom iné.

Je síce vysoko pravdepodobné, že vás tiež viedla k slušnosti a nabádala vás, že máte zdraviť a ďakovať, ale v pamäti vám z jej strany viac utkvel tlak na výkon. Ak ste cholerik alebo melancholik, žiadny veľký problém v tom nevidíte a dokonca, ak ste ešte viac výkonový/á ako ona, možno tvrdíte, že mohla byť ešte prísnejšia. Máte totiž to isté nastavenie a povzbudzovanie k výkonu považujete za celkom normálne.

Ak ste však vzťahový typ (sangvinik, flegmatik), nie vždy  sa toto mamino úsilie stretlo s vašim pozitívnym prijatím. Ba, čo viac, ak bol tlak zo strany mamy neprimeraný, mohlo vás to i veľmi negatívne poznačiť. Zo svojej poradenskej praxe môžem potvrdiť, že dokonca až priviesť k celoživotnej záťaži. A to najmä u vyhranených silných flegmatikov. Som si vedomá toho, že možno narazím na nevôľu odborníkov z oblasti psychiatrie, ale mám veľké podozrenie, že práve dlhodobý a neprimeraný tlak na flegmatika zo strany výkonovej mamy môže u neho otvoriť stavidlá rôznych psychických porúch a ochorení.

A prečo práve u flegmatikov?

Títo sa vedia najmenej brániť.

A voči rodičom obzvlášť.

Prijímajú takmer všetko, čo im prichádza do života, s veľkou pokorou a často bez akejkoľvek prieky sa doslova odovzdávajú do rúk tých, ktorí sa rozhodli ich niekam viesť.

A pritom… tlak zo strany výkonovej mamy, nie je vôbec žiadna zákernosť.

Z pohľadu jej výkonového ladenia je celkom normálne k výkonu nakopávať, motivovať a povzbudzovať svoje (z jej pohľadu) lenivejšie dieťa, ktorému sa nič nechce. (Pozn. autorky: Pripomínam, že tlak na výkon neznamená len tlak na prácu, ale napr. i večné upozorňovanie na to, ako sa má milované dieťa obliecť, učesať a koľko by malo vážiť, aby dobre vyzeralo).

Tak čo, našli ste v hore uvedenom opise tú svoju?

A čo s tým?

Nuž, ak ste výkonový typ a našli ste v ňom svoju maminku vzťahovú, pošlite jej v myšlienkach veľký bozk. Ak ste typ vzťahový a spoznali ste v ňom svoju maminku výkonovú, odpustite jej.

Maminky sú maminky, že maminky?

PhDr. Věra Tepličková

Autorka vedie poradňu VeraTemp. Ide o na Slovensku pravdepodobne jedinú poradňu, ktorá sa zaoberá temperamentom. „Rozhodla som sa, okrem svojej práce v poradni,  tému temperamentu popularizovať. Robím prednášky, besedy a iné formy osvety  v rôznych prostrediach a pre rôzne cieľové skupiny (učitelia, študenti, rodičia, verejnosť, firmy,…). V tejto práci som našla zmysel svojho života a vôbec mi nevadí, že mám 56 rokov a začínam odznova.“

Pripravila: Martina Valachová. Věru môžete kontaktovať tu:  https://www.veratemp.sk/

Mohlo by vás zaujímať