fbpx

Na Slovensku pribudlo počas pandémie 16 000 mŕtvych firiem v oblasti gastro a nikto to nerieši!

Ako podnikať v gastro počas pandémie covid 19?

Ako podnikať v gastro počas pandémie covid 19

Prestaňte terorizovať poctivých podnikateľov, vyzýva ostatný apel Iniciatívy 10 pre gastro.

Viliam Pavlovský a jeho Iniciatíva 10 pre gastro, ktorú podporujú tisíce signatárov, podnikateľov, zamestnancov či zákazníkov z gastra apeluje na kompetentných v rámci Sociálnej poisťovne a Finančnej správy, aby čo najskôr prestali poctivých podnikateľov terorizovať exekúciami, sankciami či blokovaním účtov.

Zároveň žiada predstaviteľov Vlády SR, aby túto záležitosť s uvedenými inštitúciami riešili a zároveň konečne sfunkčnili sľubované medializované kompenzácie gastro prevádzkam, za druhú vlnu pandémie. Iniciatíva upozorňuje aj na fakt, že k dnešnému dňu evidujeme vyše 16,000 ukončených gastro prevádzok z dôvodu pandémie a nedostatočných kompenzácií a prepustených 70% všetkých zamestnancov prevádzok segmentu HoReCa, čo predstavuje počet neuveriteľných 35,000 zamestnancov. (zdroj: finstat.sk)

Gastro prevádzky sú v druhej vlne zatvorené už takmer 6 mesiacov, bez kompenzácie za toto obdobie, napriek tomu, že politici v médiách prezentujú opak. Pomoci v cestovnom ruchu chýba k samotnému vyhláseniu výzvy za druhú vlnu 185 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, výkaz za február na prvú pomoc na udržanie zamestnanosti sa zverejnil až dnes, 24.3.2021 a je otázne, kedy financie prídu. A za predchádzajúce mesiace jej nedostatočnosť spôsobuje podnikom obrovské dlhy, pomoc s nájmami je len pre “vyvolených” a aj vtedy je často nepostačujúca.

Navyše nie je jasné, kedy a za akých podmienok budú môcť gastro prevádzky opäť otvoriť.

“Najhoršie na celej situácii je, že aj napriek zákazu resp. obmedzeniu podnikania a nefunkčnosť sľubovaných štátnych kompenzácií náš sektor je štátom terorizovaný exekúciami, sankciami či blokovaniami účtov. Dokonca aj tých podnikateľov, ktorí do pandémie všetko poctivo platili, investovali do svojich prevádzok, na zamestnancov, na daniach a odvodoch aj smerom do štátu obrovské financie.

Tí sa do zlej finančnej situácie nedostali vlastnou vinou, ale rozhodnutiam vlády SR ktorá im zakázala podnikať. Prečo štát aspoň nezakáže za obdobie od októbra 2020 spomínaným úradom exekuovať? Čo chcú politici touto nečinnosťou v otázkach pomoci docieliť? Ide o ich nevedomosť, neschopnosť či nevšímavosť?” pýta sa Viliam Pavlovský, zakladateľ iniciatívy 10 pre gastro a ponúka svojim kolegom z gastro segmentu pomoc s riešením situácie do ktorej sa neschopnosťou vlády dostali.

“Naša iniciatíva pripravila v spolupráci s renomovanou poradenskou spoločnosťou pro bono aktivitu pre všetkých, ktorí sú rovnako postihnutí týmito okolnosťami vo forme právnej, daňovej a účtovnej konzultácie. Stačí nám jednoducho napísať mail na chcem@10pregastro.sk.“, dodáva.

Okrem sfunkčnenia existujúcich schém pomoci (akútne ide najmä o okamžité schválenie sumy 185 miliónov Ministerstvu Dopravy na schému pomoci v cestovnom ruchu), ktoré by mohli pomôcť gastro prevádzkam prežiť a apelu na zastavenie exekučných aktivít inštitúcií podriadených vláde, žiada Iniciatíva 10 pre gastro aj adresnú pomoc gastro segmentu formou dočasného zníženia DPH na stravovacie služby na 5 – 10% a stanovenie jasných pravidiel a podmienok pre otvorenie prevádzok v čo najskoršom období.

Jej zástupcovia sú pripravení rokovať s predstaviteľmi štátu a každým, kto vie pomôcť, o všetkých témach, ktoré prispejú k tomu, aby sa ešte na Slovensku oplatilo pracovať a podnikať v gastro sektore, aby neodchádzali šikovní ľudia do zahraničia alebo iných sektorov. A aby sa zachoval kultúrny a spoločenský rozmer kvalitných gastro podnikov a nevrátil sa trh o desiatky rokov späť.

Kontakt:

Viliam Pavlovský – viliam.pavlovsky@sympl.sk – 0908 931 405

www.10pregastro.sk – chcem@10pregastro.sk

Mohlo by vás zaujímať