Ak sa vám opakujú sklamania a zranenia, je veľmi dôležité pochopiť, ako ste sa v tej situácii ocitli.

Nepíľte pod sebou konár. Porozumieť sám sebe je často najťažšie.

Výskumy odhaľujú, že žijeme svoje životy do veľkej miery v móde autopilota. Žijeme v zabehaných koľajách myslenia, hodnôt a vzorcov, ktoré sme sa naučili a nasali ako deti z prostredia, v ktorom sme vyrastali, alebo si ich v reakcii na toto prostredie osvojili. Miera, do akej rozumieme sebe a svojim vnútorným pohnútkam je miera, do akej môžeme slobodne a autenticky žiť.

Aby sme nedopadli, ako chlapík v tom vtipe, čo som nedávno čítala…

Sedí chlapík na konári a píli konár pod sebou. Ide okolo babka a hovorí mu: „Synak, nepíľ pod sebou ten konár, spadneš.“ Chlapík odpovedá: „Ale babka, nebojte sa, nespadnem.“ Babka odíde a o chvíľu nato chlapík spadne. Hneď beží za babkou a prosí ju: „Babka, vyveštite mi ešte niečo…“

Pobavila som sa, ale zároveň mi pripomenul jeden dôležitý princíp, ktorý výstižne vyjadril psychiater Carl Jung:

= Kým neurobíte nevedomie vedomým, bude riadiť váš život a vy ho budete nazývať osudom. =

Konanie chlapíka sediaceho na konári je jasné a predvídateľné, len ak poznáte a rozumiete fungovaniu základných fyzikálnych princípov. V živote sa však s podobnými skúsenosťami môže potýkať každý z nás, len v iných oblastiach, kde súvislosť medzi udalosťami nie je natoľko zjavná. Jednou z týchto oblastí sú napríklad partnerské vzťahy, ktoré často napriek úprimnej snahe a dobrým úmyslom nefungujú a nie sú napĺňajúce.
Pre väčšinu ľudí je túžba po milujúcom vzťahu, po rodine a atmosfére lásky a spokojnosti so svojimi najbližšími jednou z najdôležitejších vecí v živote.

A predsa roky plynú a nie každému sa tento sen naplní. Pritom často ide o citlivých, láskavých, šikovných a úspešných ľudí. Ale v oblasti lásky a vzťahov sa zdá, že sú v nejakom začarovanom kruhu. Buď sú dlhodobo bez partnera alebo majú za sebou viacero vzťahov, no nejak to nikdy “nevyšlo”.

Ak niečo podobné prežívate, viete, že to môže vyvolávať nepríjemné pocity ako smútok, vnútornú bolesť, bezmocnosť, sklamanie, osamelosť alebo až sebaobviňovanie a depresiu. Samozrejme, nie je možné presne naplánovať, kedy stretneme svojho životného partnera alebo partnerku, to si väčšina ľudí uvedomuje. Tieto ťažké pocity sa dostavujú, najmä ak prežívate zmätenosť a bezradnosť, lebo nerozumiete, PREČO to NIKDY nevyjde alebo sa obviňujete, že NIE STE DOSŤ……

Môžete si dosadiť to svoje. Dosť mladá, štíhla, vyšportovaný, úspešný, atď.

Viem, ako hlboko do srdca dokáže takáto alebo podobná otázka zaťať, sama som sa dosť vytrápila so svojou verziou, prečo ja vždy niečo pokazím?

A tak to píšem s úprimným súcitom a pochopením, že práve preto je veľmi dôležité pochopiť príčinné súvislosti medzi “pádom zo stromu” a “pílením konára”. Nevedomosť nám neumožňuje uvidieť, čím sami spoluvytvárame svoje skúsenosti a teda ani možnosti spraviť niečo inak. A sebaobviňovanie či otázky typu, prečo to mne nikdy nevyjde? sú ubíjajúce a neotvárajú priestor pre zmenu a rast.

Napríklad vo vzťahoch prežívate, že na vašich pocitoch a potrebách nikomu nezáleží a pocity a potreby druhých sú vždy dôležitejšie. Alebo vás trápi, že nakoniec zostanete na všetko sama či sám. Hoci sa snažíte byť pre druhých vždy na porúdzi, pre vás tam akoby nikto nie je. Alebo vždy skončíte s manipulatívnym človekom či narcistom, ktorý vás vyžmýka a vyčerpá, až kým už nemáte viac čo dávať.

Nachádzanie súvislostí medzi tým, čo zažívame a tým, čo je ukryté v našom podvedomí často prináša prekvapivé zistenia.

Keď s veľkou dávkou zvedavosti a úprimnosti nahliadnete hlboko do seba, môžete si uvedomiť si úplne nenápadné a zažité spôsoby, akými sa spolupodieľate na vytváraní svojich skúseností, ktoré sa zdanlivo opakujú bez vášho pričinenia a neviete ich ovplyvniť.

Čiže napríklad, ak prežívate, že na vašich pocitoch a potrebách druhým nezáleží, možno si uvedomíte, že máte vo zvyku sami svoje pocity a potreby odsúvať na vedľajšiu koľaj a zanedbávať ich, či doslova ignorovať, na úkor vnímaných pocitov a potrieb iných ľudí.

Alebo ak tam nikdy nikto pre vás nie je, keď ho naozaj potrebujete, hoci vy sa snažíte vždy byť pre druhých k dispozícii, možno si všimnete, že radšej vo vzťahu vystupujete v roli toho, ktorý dáva, lebo z dávania druhým čerpáte pocit istoty a pocit, že ste pre nich potrebný/-á, prezentujete sa ako človek, ktorý všetko zvláda a v podstate nič od nikoho nepotrebuje, lebo sa bojíte, že budete na obtiaž alebo nechcete zažiť odmietnutie.

Ak sa opakovane ocitáte vo vzťahu s manipulatívnym egocentrickým partnerom, kde sa cítite využívaní a nakoniec možno aj odkopnutí, možno si uvedomíte, že sami seba podceňujete, hovoríte o sebe kritickým a znevažujúcim spôsobom alebo urobíte čokoľvek v snahe byť ´dokonalým´ partnerom/partnerkou, ktorá si zaslúži pozornosť a uznanie a stane sa tým vyvoleným/vyvolenou. A tak odmietnutie zo strany partnera je len odrazom toho, ako často vy sami odsúvate a zanedbávate seba samého.

Určite nenaznačujem, že je vaša vina, ak vám niekto ubližuje.

Nikdy to nie je vaša chyba a nie ste zodpovední za zlé zaobchádzanie a správanie zo strany iného človeka. No ak sa vám opakujú podobné sklamania a zranenia, je veľmi dôležité pochopiť, ako ste sa v tej situácii ocitli.

Hľadanie odpovedí na otázky typu: Ako konktrétne som sa správal/-a a aké rozhodnutia som robil/-a? Ako to nenápadne a neúmyselne umožňuje alebo umožnilo opakovanie podobných situácií? napomáha pochopeniu súvislostí a tým otvára cestu k ešte zásadnejším otázkam, ako sú napríklad: Kedy som sa naučil/-a, že lásku si musím zaslúžiť? Z akej skúsenosti pramení môj strach vyjadriť pocity, či požiadať o pomoc? Prečo sám sebe nedávam lásku a úctu a snažím sa ju vybojovať od druhých ľudí?

Kým niekoho obviňujeme, hoci aj samého seba, nemôžeme sa posunúť ďalej, pretože vina a hanba ubíjajú a bránia rozvoju.

Je kľúčové jasne pochopiť úlohu, ktorú zohrávame vo svojom príbehu, a to nám otvorí možnosť robiť veci inak, prinesie uzdravenie a obnovu vo vzťahu k sebe samému, aby sme sami sebe dôverovali a vedeli, že podobná bolestivá skúsenosť sa už viac nezopakuje.

= Čím väčšiu mieru zodpovednosti za svoj život dokážeme prevziať, tým väčšia je aj naša sloboda. =

Nemusíme byť v živote vydaní napospas neznámym silám a faktorom, môžeme porozumieť tomu, ako sa náš život odvíja cez nás a už si neodpílime pod sebou konár, na ktorom sedíme.

Libuša Mikletičová

—-

Autorka má certifikát na sprevádzanie koučingovým programom Otvor sa láske, ktorý vytvorila americká psychologička a terapeutka Katherine Woodward Thomas, a ktorý pomohol už tisícom ľudí na celom svete prekonať svoje vnútorné bariéry a limitujúce presvedčenia a nájsť lásku svojho života.

Teraz je dostupný aj v slovenskom jazyku. Ak vás to článok zaujal a chcete sa dozvedieť viac, môžete navštíviť jej stránku www.otvorsalaske.sk alebo rovnomennú stránku na FB.

Mohlo by vás zaujímať