Ak nie ste očkovaný alebo po prekonaní, skúšky na vodičský preukaz si aktuálne neurobíte

Skúšky na vodičský preukaz ibe pre OPOd 10. decembra 2021  platí, že záverečnú skúšku na vodičský preukaz si urobia iba očkovaní a prekonaní.

Čitateľ nás upozornil na zmenu, ktorá vošla do platnosti v decembri 2021 a je stále v platnosti. Jeho syn si potreboval dokončiť vodičský preukaz, ale vraj to  nie je možné. Dôvodom je, že síce Covid – 19 prekonal, ale uplynulo viac ako 180 dní. Zo zmeny vyplýva, že ak nie ste očkovaný alebo do 180 dní od prekonania korona vírusu, skúšku na vodičský preukaz si jednoducho neurobíte.

Aktuálne platí, že vám nestačí žiadna forma testu.

Jediným spôsobom, ako sa k zloženiu skúšky môžete dopracovať je očkovanie alebo prekonanie choroby.

Informáciu nám potvrdil aj poslanec NR SR Marián Viskupič, ktorý zároveň dodal, že inicioval návrh na zmenu, pretože vníma túto dohodu ako diskriminačnú.

„Som presvedčený, že po absolvovaní testu musí byť aj nezaočkovanému uchádzačovi o vodičský preukaz umožnené absolvovanie skúšky. Navyše aj aktuálna epidemiologická situácia je priaznivá, je možné a potrebné uvoľňovať opatrenia. Prechod z režimu OP na režim OTP by okamzite vyriešil zložitú situáciu množstva mladých ľudí, ktorí sa aktuálne nevedia dostať ku vykonaniu skúšky.“

Celé znenie platnej dohody je tu:

Autoškoly a školiace strediská môžu od 10. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške) len v režime OP

  • otvorené len pre OP
  • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru
  • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
  • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára
  • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 15 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30
  • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Po vzájomnej koordinácii s Prezídiom policajného zboru Slovenskej republiky, odborom dopravnej polície, bolo vzájomne dohodnuté, že výkon záverečných skúšok bude v autoškolách umožnení už od pondelka 13.12.2021 (obdobne v režime „OP“). Zároveň bolo dohodnuté, že vzhľadom na väčší počet uchádzačov o záverečnú skúšku, ktorým ju nebolo umožnené doposiaľ vykonať v stanovených lehotách a z dôvodu prijatých protipandemických opatrení, bude umožnené autoškolám po dohode s príslušnými dopravnými inšpektorátmi ich realizovať aj počas víkendov (až do odvolania).

Zdroj MD SR: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/pravidla-pre-autoskoly-a-skoliace-strediska-v-kocke-52876

Mohlo by vás zaujímať