Ak človek nie je iba telom, tak po smrti si svoj pochopený vnútorný vesmír zoberieme so sebou…

Ak človek nie je iba telom, tak po smrti si svoj pochopený vnútorný vesmír zoberieme so sebou…

Ak chvíle v živote prežívame uvedomelo a s oduševnením, možno raz, keď nastane čas ich triedenia a prehodnocovania, jasnejšie pochopíme ich zmysel. Pointu úsilia na našej nekonečnej dráhe vesmírneho putovania.

„Čo ste robili včera?“ opýtala som sa staršej pani sediacej na posteli v nemocničnej izbe.

„Jedla som, trochu som spala a… Aha, bol u mňa pán doktor a viacej si už nepamätám,“ skonštatovala pani.

A čo ste robili včera vy, ktorí čítate tieto riadky? Alebo o takomto čase pred týždňom? Spomeniete si? Nuž, možno áno, ale aj nie.

Uvažujem, na ktoré zážitky a udalosti si spomíname viac a na ktoré menej.

  • Šla som na koncert a potom na deň otvorených dverí do obchodného centra.
  • Vybavila som si zľavu v supermarkete na jarný kabát.
  • Kúpila som malému konečne nový mobil.
  • Stratila som kľúče od bytu v cukrárni.
  • Návšteva lekára a pod.

Poznáte to. Udalosti bežných dní, týkajúce sa nás a nášho života. Avšak v priebehu času na prežité udalosti rýchlo zabudneme.

Vraj si najlepšie do pamäti uložíme zážitky, v ktorých prežívame silné emócie.

Zážitky a situácie, pri ktorých sa v nás vytvára silná vlna emócií, ktoré môžu byť príjemné alebo nepríjemné až boľavé. Myslím si, že ak naše každodenné zážitky rezonujú na rovnakej emočnej vlne, (stereotypy) tak splynú v jednoliatu pomyselnú hmotu, v ktorej sa rozplynú do zabudnutia. O niekoľko mesiacov a rokov si už vôbec nemusíme spomenúť.

Aj keď na mnohé momenty v našom živote zabudneme, to, čo v našom duševnom svete zostáva nezmazateľné, je tzv. pochopenie – chápanie súvislostí.

Čo znamená výraz pochopiť?

Pochopiť niečo – začať vnímať logiku príčinných súvislostí.

Pochopiť niekoho – získať porozumenie pre niekoho prejav, postoj.

Pochopiť niečo + akuzatív – vysvetliť si určitým spôsobom.

(Slovník významu slov)

Pod pojmom pochopenie alebo chápanie si predstavujem: poznávanie, uvažovanie, hranie sa s informáciami o živote a ich ukladanie do našej večnej knižnice ľudského vedomia.

Myslím si, že ak už nemôžeme prežívať zážitky vo vonkajšom svete, ako napríklad klienti domova seniorov alebo pacienti, ktorým to zdravotný stav nedovolí, môžeme sa pokúsiť načrieť do vlastného duševného sveta.

Môžeme prelistovať vo svojej večnej knihe chápania, ktorú sme počas života vo svojom vnútornom svete tvorili.

Medzi nebom a zemou…

Na nemocničnom oddelení ležala pani, o ktorej bolo známe, že sa v živote zaoberala výkladom snov a rôznymi učeniami medzi nebom a zemou. Navštevovala som ju pravidelne a pri jednej z návštev som jej položila otázku:

„Smiem sa opýtať, ako prežívate čas na lôžku, nie je vám tu dlho?“

„A čo mi ostáva. Viete, mám vo svojej hlave toľko tém, ku ktorým som sa nemala čas počas aktívneho života dostať. Až teraz si ich premietam a rozoberám vo svojej v hlave,“ usmieva sa príjemná dáma.

Obdivuhodné, pomyslím si. S podobnou reakciou som sa ešte nestretla.

Možno nie je ani také dôležité pamätať si dátum našich činností, ale to, čo sme z nich pochopili a uložili do svojho vnútorného sveta.
Pretože ak pripustíme fakt, že človek nie je iba telom, tak po jeho znefunkčnení (exitus) si svoj pochopený vnútorný vesmír zoberieme so sebou…

Art. Radovan Vincze

Čo myslíte?

To, čo sme v živote uvidieť stihli, zabudneme.

To, čo sme aj pochopili, zostáva z nás večné.

Autorka kníh aj z prostredia dlhodobo chorých pacientov. Pôsobila ako sociálna terapeutka v hospici aj domove sociálnych služieb. Knihy: Za dverami liečebne (Kníhkupectvá Martinus, Preškoly a iné) – Zo zápisníka terapeutky: https://elist.sk/kniha/zo-zapisnika-terapeutky/

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať