fbpx

Možno sú ľudia niekedy otvorení malým zmenám, ale v princípe sa skutočnej zmene bránia.

Záleží nám na životnom prostredí?

Adela Vinczeová o cirkulárnej ekonomike
Foto: Daniela Matušková

Alebo sa na to iba hráme?

Keď som sa rozprávala s Adelou Vinczeovou, neobišla som ani tému životného prostredia, pretože ju aj Viktora často vidno, ako sa zapájajú do aktivít ohľadne zero waste alebo celkovo cirkulárnej ekonomiky.

Pristavili sme sa aj pri seneckej skládke, pretože ja som zo Senca a máme tu jednu z najväčších skládok na Slovensku a ešte k tomu priamo v Martinskom Lese, ktorý je súčasťou NATURA 2000.

S Adelou som pokračovala na túto tému a veľmi ma zaujalo, čo sa udialo v Zavare, kde mohlo vzniknúť centrum cirkulárnej ekonomiky.

„Ľuďom bol prezentovaný projekt centra cirkulárnej ekonomiky, čo boli kedysi spaľovne. Mohlo sa postaviť takéto centrum, samozrejme ekologicky vybavené, ktoré sa malo postaviť štyri kilometre od ich obce,“ hovorí Adela a pokračuje.

„A zrazu všetci tí, ktorí sa tam prezentovali ako ekologicky cítiaci zmenili názor, pretože ak by malo byť centrum blízko nich, už bolo zle. Už ho nechceli. Pritom tam dnes majú skládku, ktorú akceptujú. Akoby skládka bola zrazu v poriadku.“

Možno sú ľudia niekedy otvorení malým zmenám, ale v princípe sa skutočnej zmene bránia.“ Uzatvára Adela Vinczeová.

Ak vás táto téma zaujíma, vypočujte si podcast od 24 minúty

Poznámka

Čo je to cirkulárna akonomika?

Cirkulárny model má okrem stabilnej eko­nomiky zaistiť aj zdravé životné prostredie. Vý­nos v tomto systéme je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov pomocou účinného zhodnocovania. A to nielen materiálov, ale hlavne produktov či ich komponentov. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné mate­riály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrob­kov.

Hlavné črty tohto modelu sú využívanie ob­noviteľných zdrojov energie, prenájom, zdieľanie, podpora lokálneho obchodu, ekoinovácie, či eko­dizajn. Prioritou v cirkulárnom systéme sú pro­dukty s dlhou životnosťou využívané dlhodobo. Sú vnímané a navrhované ako úložiská surovín. Kľúčovou je jednoduchá demontáž umožňujúca oddelenie jednotlivých komponentov či materiá­lov a ich následné zhodnotenie. Výsledkom je eli­minácia odpadu, ktorý sa už nedá využiť.

Obehové hospodárstvo si ale vyžaduje spo­luprácu všetkých oblastí spoločnosti, od spot­rebiteľov, dizajnérov a materiálových expertov, cez vývojárov, firmy, investorov, až po tretí sek­tor, akademikov a politikov. Len tak dosiahneme zmenu, ktorú chceme vidieť okolo nás.

Viac o tejto téme nájdete tu: https://www.incien.sk/cirkularna-ekonomika/

Mohlo by vás zaujímať