4 kroky, pomocou ktorých môžete zvýšiť produktivitu sídla firmy

4 kroky, pomocou ktorých môžete zvýšiť produktivitu sídla firmy

Usporiadanie pracovných priestorov a ich dizajn majú zásadný vplyv nielen na pohodu zamestnancov, ale aj ich produktivitu. Jedna medzinárodná štúdia dokonca potvrdila, že dobre zorganizované pracovné prostredie, príjemná atmosféra a útulná výzdoba môžu podporiť kreativitu a nadšenie tímov.

Z akých krokov sa vytvorenie takéhoto pracovného prostredia skladá a ako môžu zvýšiť našu každodennú produktivitu v práci?

Zreteľné a jasne identifikovaný priestor

Ak premýšľate nad zmenou sídla firmy, ktorá prinesie do vášho podnikania nový a svieži vietor, mali by ste začať zreteľným a jasným identifikovaním priestoru určeného na prácu.

Znamená to, že pracovný priestor by mal byť starostlivo štruktúrovaný a inteligentne organizovaný, čo je možné dosiahnuť jasným odlíšením jednotlivých častí kancelárie, ktoré podporujú jej „čitateľnosť“ a efektivitu.

Zameranie sa na dobrý prvý dojem

Prvý dojem, ktorý veľmi dobre vytvára a zanecháva správna adresa moderného registračného sídla, jeho recepcia a vstupná časť kancelárie, je dôležitý nielen pre následnú produktivitu zamestnancov, ale aj príjemné pocity klientov. Ústretové a príjemné prostredie môže podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi ľuďmi, čo sa následne prejaví vo výkonnosti a efektívnosti práce.

Príjemná atmosféra

Tak ako je dobré registračné sídlo firmy skvelou vizitkou pre podnikanie, príjemná atmosféra zasa charakterizuje kvalitu pracovného tímu. Pod doslovné vytvorenie správnej atmosféry v práci sa však nepodpisujú len šikovní a inteligentní ľudia a adresa spoločnosti, ale aj samotné prostredie s jeho špecifickými farbami, zvukovou kulisou, osvetlením, konkrétnou konfiguráciou miestnosti a klímou.

Dôležité tiež je, aby sa pri vytváraní správneho pracoviska prihliadalo na jeho prispôsobenie daným pracovným povinnostiam a činnostiam. Koncentráciu a kreativitu tímu vie podporiť aj priestor na zachovanie rovnováhy medzi prácou a krátkym oddychom.

Rastliny

Viaceré výskumy dokázali, že na produktivitu počas práce má pozitívny vplyv prítomnosť prírody. Pracovať v parku alebo na lúke plných kvetov by bolo síce pekné, no z dlhodobého hľadiska nemožné. Skvelým riešením, ako si prepojiť kanceláriu sídla s prírodou sú preto izbové rastliny.

Okrem toho, že zelené rastliny a plochy zlepšujú vzduch a absorbujú škodlivé látky, tiež prispievajú k relaxácii a znižujú stres. Starostlivosť o rastliny tiež podporuje tímovú prácu a súdržnosť zamestnancov.

Ak si teda chcete vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom budete schopní bez problémov vykonávať svoje povinnosti, skúste sa zamerať na spomínané kroky a uvidíte, že to povedie nielen k zvýšeniu vašej produktivity, ale aj celkovej spokojnosti.

Zdroj obrázka:  DimaBerlin/AdobeStock.com

 

Mohlo by vás zaujímať