4 koordinátori spolu za 312 000 EUR dohliadajú na ochranu korytnačky močiarnej. A to nie je všetko…

651 tisíc za ochranu korytnačky močiarnej?

Z eurofondov bol podporený projekt Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia na ochranu korytnačky močiarnej v lokalitách Marcelová a Veľký Lév. Celkový rozpočet projektu je 651 194,59 EUR.

Čo je na tomto projekte zaujímavé? Jeho rozpočet.

Najvyššia položka rozpočtu tohto projektu? Odborný koordinátor za 127-tisíc EUR. Mesačný náklad na koordinátora je 2 798,64 EUR. Potom ešte expert, pomocný pracovník a projektový manažér. Štyria ľudia na projekte za 312-tisíc EUR.

Skoro polovica peňazí z eurofondov teda ide na mzdy štyroch zamestnancov. Mohli by sme si povedať, že je to v poriadku, ak už vlastným telom chránia korytnačky. Nie je to však celkom tak.

Činnosti, ktoré budú v rámci projektu realizované, budú dodávané subdodávateľmi.

Napríklad na samotné vyhľadávanie a stráženie znášok korytnačiek plánujú minúť viac než 65-tisíc EUR. Túto službu bude dodávať externá firma. Následne ďalšiemu dodávateľovi poskytnú pasce na predátorov korytnačiek, ktoré nakúpia v rámci tohto projektu, aby ich v týchto lokalitách rozmiestnil. Ak sa nejaké zviera chytí, dodávateľ ho odnesie do vzdialenejšej lokality.

Aby sa korytnačkám dobre znášali vajíčka, potrebujú mať čo najlepšie prostredie. To sa dá dosiahnuť spásaním zelene napr. ovcami. Ak má niekto v blízkosti oblasti Veľký Lév alebo Marcelová stádo oviec alebo kôz, môže si pekne zarobiť. Združenie totiž zabezpečuje spásanie týchto lokalít za viac než 44-tisíc EUR. Celý rozpočet projektu si môžete pozrieť tu[1]

Možno by bolo vhodné zamyslieť sa, či útvar hodnoty za peniaze by nemal kontrolovať aj každú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.

Či len podceňujem hodnotu ochrany korytnačky?

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.

[1] https://www.crz.gov.sk/zmluva/5774347/?fbclid=IwAR27i6PLX0oUIRLRIIYl5L8x2riVI4ep5h89f7gYkXeGZmFMqOaEIzYX74w

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať