3 kroky k novej kariére pre 40+ / workshop

Hľadáte si prácu po 40tke? Uvažujete o zmene kariéry,  ale vaše plány dlhodobo zostávajú len v rovine “Mal/a by som, Chcel/a by som”? Alebo ste v situácii kedy vás firma, pre ktorú ste pracovali, už nepotrebuje a od vás sa očakáva, že sa vysporiadate so zmenou sami, aj keď na ňu nie ste pripravení? 

Ak áno, potom je toto pozvanie určené aj vám.

Srdečne vás pozývame na interaktívne zážitkové stretnutie, na ktorom sa dozviete viac o zmene, ktorou prechádzate, získate zručnosti, ktoré vám pomôžu využiť naplno svoj potenciál pri hľadaní novej práce a odídete s minimálne troma konkrétnymi akčnými krokmi, ktoré vás privedú bližšie k vášmu cieľu. Lebo chcieť niečo urobiť a urobiť to, sú dve celkom rozdielne veci. A my sme pripravení vás podporiť.

Tešíme sa na vás! Váš Tím ITR 40+
Termín workshopu: 28.2.2018 v priestoroch HUB Bratislava, Černyševského 10
Cena: 19,90 EUR (cena zahŕňa materiály, priame náklady lektoriek, kávu, čaj a ľahké občerstvenie)

PROGRAM WORKSHOPU
– Privítanie hostí
– Malá teória. Ako funguje zmena, procesy a fázy
– Kde sa v procese zmeny nachádzam dnes? 
– Rozdelenie do dvoch skupín. Práca s lektorom na témach:
Kam smerujem a aký je môj cieľ?
Čo mi môže pomôcť a čo potrebujem, aby bola zmena bezpečná? Aké sú moje zdroje na dosiahnutie cieľa(zvládnutie zmeny)?
Čo ma brzdí/mi môže zabrániť v procese zmeny?
– Prezentácia stanovísk, návrhov riešenia, diskusia
– Identifikácia 3 akčných krokov na najbližšie obdobie a uzavretie
Trvanie workshopu: 17:00 – 20:00

LEKTORI

Ing. Dagmar W. Polievková

CAT Kouč (Life&Business), Nezávislý HR konzultant, HR&Charity mentor, autor projektov osobného rozvoja BOTAJa si prácu nájdemMonth of Heroes, Peer coaching for DELL Slovakia Technical Support
Cieľové skupiny:  Človek v procese zmeny, manažment, korporátne tímy, špecialisti

Nie som typický HR manager, ani typický kouč. Som rada, že viem užitočne spojiť svety biznisu a človečiny. Dlhoročné medzinárodné znalosti korporátu, oblasti HR, a multikultúrneho prostredia mi pomáhajú porozumieť cieľovej skupine lepšie a podporiť ju tam, kde to skutočne potrebuje.

Témy, na ktorých rada pracujem:

Pre firmy: Motivácia, Inovácia, Komunikácia, Budovanie tímov, Nízkonákladové rozvojové projekty pre talenty, Connected Workplace – práca z domu, Work place counselling – psychológia v manažmente, facilitácia emócií a konfliktov na pracovisku

Pre jednotlivcov: Motivácia a spracovanie zmeny, Problematika zamestnávania znevýhodnených sociálnych skupín, riešenie zmien v kariére v zrelom veku.

Mgr. Andrea Trávničková

Venujem sa individuálnemu koučingu, inšpirujem a sprevádzam klientov na ceste ich osobného a profesionálneho rastu. Svoje zručnosti rozvíjam v spolupráci s Inštitútom Virginie  Satirovej, kde pôsobím ako odborný asistent. Som  úspešnou absolventkou 2-ročného výcviku podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie. 

Vediem školenia a workshopy v oblasti komunikácie, soft skills  a public relations. Verím, že existuje dostatočné množstvo zdrojov teoretických informácií, ktoré sú voľne dostupné. Preto workshopy vediem zážitkovou formou, ktorá dáva každému  priestor pre vlastné prežitie potrebných zručností v praxi. 

Poznám korporátne prostredie ( Warner music, GCI Praha, Penta Investments). Už viac ako 10 rokov podnikám a mám blízko k tretiemu sektoru. Viem z vlastnej skúsenosti aké to je reštartovať po 40tke. 

Aj preto sa dnes vo  svojej praxi aktívne venujem otázkam reštartu a uplatniteľnosti ľudí po 40tke. Som spoluzakladateľkou občianskeho združenia Inštitút trvalého rozvoja 40+ – prvej slovenskej odbornej platformy, ktorá sa tejto problematike venuje profesionálne. 

Prihláška

V prípade záujmu o workshop, kliknite prosím na button a prihláste sa. Budeme vás kontaktovať s presnými informáciami

Mohlo by vás zaujímať