fbpx

27.1.2022 sa uskutoční prvá Česko-Slovenská konferencia zameraná na nové poznatky Covid-19

27.1.2022 sa uskutoční prvá Česko-Slovenská konferencia zameraná na nové poznatky Covid-19

Profesor JAROSLAV TURÁNEK pozýva k sledovaniu 1. Česko-Slovenskej  konferencie zameranej na covid-19. Už 27.1.2022 od 9:00 priamo na platforme Svedomie národa
PRIAMY PRENOS TU: LINK NA KONFERENCIU

Vystúpia viacerí lekári a vedci

S aktuálnymi poznatkami k téme  C-19 na konferencii vedľa prof. Turánka vystúpi aj mj. prof. Vojtěch Thon, prof. Jiří Beran, prof. Michal Klíma, MUDr. Hana Zelená, MUDr. Lukáš Pollert, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, doc. Miroslav Ševčík a mnohí další.
Záštitu nad konferenciou prevzala senátorka MUDr. Alena Dernerová.

Priamy prenos dostupný všetkým

Priamy prenos z konferencie bude dostupný širokej verejnosti bez nutnosti registrovať sa (na miesto konania akcie má prístup iba akreditovaná odborná verejnosť).
Konferenciu organizuje Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, Svedomi-naroda.cz a neformálna odborná diskusná platforma Iniciativa nezávislých lekárov a vedcov.

V najbližších dňoch prinesieme aj nový rozhovor s prof. Turánkom o aktuálnych poznatkoch o nejznámejšom víruse sveta a souvisiacich tém“, informuje portál.

Celý program nájdete tu: https://covidkon.cz/program-konference/
PRIAMY PRENOS TU: LINK NA KONFERENCIU

Videopozvánku si môžete pozrieť priamo tu:

Pozvánka na 1. ČS konferenci covid-19 from Nadační fond Svědomí národa on Vimeo.

Jaroslav Turánek

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, odbor biochémia. Svoj vedecký život zasvätil farmakológii, vakcinológii a imunológii. Pôsobil v niekoľkých výskumných ústavoch Akadémie vied a vo Výskumnom ústave veterinárneho lekárstva. V súčasnosti je vedúcim výskumu a vývoja v spoločnosti C2P NEXARS. Vyučuje na niekoľkých fakultách Masarykovej a Karlovej univerzity.

V posledných dvadsiatich rokoch zorganizoval dvanásť odborných konferencií, aktuálne pripravuje 1. Česko-Slovenskú konferenciu Covid-19, kde je odborným garantom imunologickej sekcie.

Mohlo by vás zaujímať